2019 год

Отчет за I квартал

Отчет за II квартал

 

2018 год

Отчет за I квартал

Отчет за II квартал

Отчет за III квартал

Отчет за IV квартал

 

2017 год

Отчет за I - IV квартал

Отчет за I - III квартал

Отчет за I - II квартал

 Отчет за I квартал

 

2016 год

Отчет за I - IV квартал

Отчет за I - III квартал

Отчет за I - II квартал

Отчет за I квартал

 

2015 год

 Отчет за I - IV квартал

  Отчет за I - III квартал

  Отчет за I - II квартал

  Отчет за I квартал

 

2014 год

Отчет за I - IV квартал

Отчет за I - III квартал

Отчет за I - II квартал

Отчет за I квартал

 
30 мая 2013 года